Här ger vi lite tips om “Att LEDA en studiecirkel” i samarbete med Attention Jämtland-Härjedalen.

Informationen kommer från egna erfarenheter, ABF Jämtland-Härjedalens hemsida och från Riksförbundet Attentions studiecirkelmaterial.

Alla som ska leda en studiecirkel kan läsa informationen, det som är skrivet i kursiv stil är speciellt riktat till Attention Jämtland-Härjedalens cirkelledare. 

Tipsen är tänkt som en hjälp, inte som krav på dig som ledare. Fråga gärna oss på Attention JH eller personalen på ABF JH om det är något du känner dig osäker på eller behöver hjälp med.

Att leda en studiecirkel brukar ge ledaren massor av positiva upplevelser. Man bidrar även till att deltagarna får en massa positiva upplevelser, något som annars brukar vara sällsynt för vår målgrupp. Så vi vill rikta ett stort tack till dig som blir cirkelledare!

Din främsta uppgift som cirkelledare är att se till att samtalet flyter på, registrera närvaro samt att ha kontakt med föreningen och ABF JH. 

Vi har delat in tipsen på fyra sidor, här nedanför ser du vad vi tar upp på de olika sidorna:

PRAKTISKA RÅD TILL CIRKELLEDARE

Ledarrollen
Studiecirkeln som metod
Alla är olika
Utvärdering
Dokumentera
Tid för reflektion
Att tänka på

FÖRSTA TRÄFFEN

Syfte med första träffen
Program för första träffen:

 • Välkommen
 • Syfte och innehåll i studiecirkeln: Bekanta sig med varandra
 • Dagens program
 • Attention
 • Praktisk information;
  • Tider, Kontaktuppgifter, Om man får förhinder, Närvarolistan, Deltagarlista, Fika, Lokaler m.m.
 • Presentation av deltagarna
 • Förhållningsregler
 • Reflektionsrunda
 • Nästa gång
 • Avslut

NÄSTKOMMANDE TRÄFFAR och EXEMPEL PÅ TRÄFFAR OCH ÖVNINGAR

Dagens program (förslag för nästa träffar)

EXEMPEL PÅ TRÄFFAR OCH ÖVNINGAR

Träff med en gästföreläsare
Erfarenhetsutbyte -hjälp och stöd
Hur var det att få information om diagnosen?
Visa en film
Tid och planering (Exekutiva funktioner)
Lösningsfokuserad meditation
Värderingsövningar

SISTA TRÄFFEN

Enkät efter studiecirkel

Hoppas du har nytta av något av tipsen!

Hälsningar

Marina Eriksson, 070-37 57 370

PDF för att visa, spara eller skriva ut: Att LEDA en studiecirkel