Vi är en av Riksförbundet Attentions lokalföreningar som arbetar för att alla med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få det stöd de behöver. 

I Jämtland-Härjedalen bor det drygt 141 000 invånare. 6-10% av befolkningen beräknas ha NPF. Det innebär att minst 8 460 invånare i Jämtland-Härjedalen beräknas ha NPF.

Vi ser ett stort behov av att förändra synen på personer med NPF. Att öka förståelsen för hur stora svårigheter funktionsnedsättningen medför och vilken tillgång den kan vara i rätt sammanhang, med rätt förutsättningar och förståelse.

Du kan hjälpa oss att förändra synen på personer med NPF, genom att bli medlem i föreningen. Ju fler medlemmar vi är ju större chans till påverkan har vi. Om du vill kan du engagera dig aktivt i föreningen, t.ex genom att ordna en aktivitet. Kontakta styrelsen om du vill veta mer om det!

Starten och uppbyggnaden av föreningen

I november 2008 hade “föreningen” sitt första mötet. Under detta möte bildade man även en interimsstyrelse (en tillfällig styrelse). Till interimsstyrelsen valdes bl.a. Urban Leijon till ordförande, Marina Eriksson till sekreterare, Britt-Marie Tornemo Frank till ledamot och Ann-Katrine Pettersson till valberedning. Interimsstyrelsen började genast arbetet med ansökningar, formulär och allt annat som man behöver göra för att kunna starta upp en förening. Våren 2009 hade föreningen sitt första formella årsmötet och en ordinarie styrelse kunde bli vald.

Perioden 26 november 2008 till 31 december 2009 var Attention Jämtland-Härjedalen en av Riksförbundet Attentions snabbast växande föreningar i landet. Under 2012 ökade vi vårt medlemsantal med hela 29,9%, vi var fortfarande en av de föreningar som ökade mest inom Riksförbundet Attention, 2015 ökade medlemsantalet med 49%! Vilket innebar en stor ökning med ca 100 st nya medlemmar, trots att vår förening inte hör till någon av ”storstadsregionerna”. 2018-2019 gick medlemsantalet nedåt, både hos vår lokalförening och hos lokalföreningar runtom i hela Sverige. 2020 började det vända uppåt igen.

Från början hade föreningen sina styrelsemöten i BUH och RVH:s dåvarande lokaler på Frösö Strand, där Urban arbetade. Från och med 2011 så hade man styrelsemötena på K2, Kyrkgatan 2 i Östersund, Område Psykiatris dåvarande Rehab-enhet. Intresseföreningar fick låna lokalerna på kvällstid och helger. Under åren byggde vi upp ett allt större förråd av fakta och föreningsmaterial, föreningen fick hämta kontorsmöbler på Regionens ”Nött och stött”-lokal. Under några år hade föreningen ett kontor hemma hos Marina i Fugelsta. Så plötsligt dök möjligheten upp att hyra ett kontor av ABF JH, på Midgårdsgatan 8 i Östersund, vilket föreningen tackade ja till. Föreningen flyttade in i februari 2016. Sedan dess har föreningen det mesta av sin verksamhet där.

Ordföranden under åren:
2008-2011 Urban Leijon
2011-2017 Marina Eriksson
2017-2020 Carita Eriksson
2020- Marina Eriksson

Urban Leijon jämtland-härjedalen grundare

Urban Leijon, föreningens grundare

Urban var en av pionjärerna som jobbade för NPF, på 70-talet. Han bodde i Stockholm med sin fru Ylva, och hade fritidshus i Ångsta, Jämtland och i Haverdal, Halmstad. 1995 fick Urban jobb som barnneurolog på Barn- och Ungdomshabiliteringen (BUH) i Östersund och började veckopendla mellan hemmet i Stockholm och fritidshuset i Ångsta. Under åren i Östersund var Urban med och startade upp Resursenheten för Vuxenhabiliteringen (RVH), i samma hus som BUH, där han sedan jobbade i slutet av sin arbetskarriär.

Under ett möte för Bostadsrättsföreningen i Stockholm träffade han Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, som visade sig vara hans granne. Anki kände igen Urban från NPF-forum, så de började prata. Hon berättade för honom att ”Jämtland var det enda län där dom inte hade någon Attention-förening”. Detta fick Urban att börja jobba för att starta en förening i Jämtland. Han lade ut en kontaktlista som intresserade kunde skriva upp sig på och bad sina kollegor på BUH att visa upp den vid sina utbildningar och träffar.

Urban startade föreningen och blev vald till ordförande i november 2008

Urban var lokalföreningens ordförande fram till 2011, han valde att trappa ner och blev istället vald till vice ordförande. Det var han fram till årsmötet 2013, där han valde att kliva av från sitt styrelseuppdrag i Attention Jämtland-Härjedalen. Han avslutade inte sitt föreningsengagemang utan satt kvar som ledamot i Riksförbundet Attentions styrelse i några år till.

Urbans mål med styrelseuppdragen var att sprida kunskap om NPF, synliggöra orättvisor och strida för en rättvis behandling av våra målgrupper framförallt lokalt i vårt län. Hans hjärtefråga var vuxenblivandet för personer med NPF.

Han hade många fritidsintressen, utöver NPF, som han brann för. Släktforskning, matlagning, trädgårdsarbete och pelargoner var några av dem, fast mest av allt älskade han att umgås med sin fru, sina barn och sina barnbarn.

Urban avled tyvärr i oktober 2017, efter många års kämpande mot sin lungsjukdom. Han är mycket saknad hos en stor del av Attention-Sverige, av kollegor, vänner och familj! Dock i fint och ljust minne bevarad! <3