Har DU ett önskemål om en studiecirkel i föreningens regi?

Föreningen vill gärna erbjuda fler studiecirklar för medlemmarna och där kan DU göra en insats! Du kan naturligtvis lämna in ett förslag eller din intresseanmälan till styrelsen, MEN du kan också vara den som är ledare för studiecirkeln. Det är mycket enklare än du kanske tror.

Det viktigaste är att någon fyller i närvarorapporten, ser till att samtalet flyter på och har kontakt med styrelsen. Den som tar på sig det ansvaret kan också styra mycket själv över alla andra detaljer, som t.ex. datum, tider osv. Vi och personalen på ABF JH hjälper gärna till så mycket vi kan med det som ska göras.

ABF JH erbjuder cirkelledarutbildningar kostnadsfritt. Hör gärna med dem när de har nästa utbildning och anmäl dig om du har möjlighet.
Du kan läsa mer om att utbilda dig till cirkelledare här:

På den sidan beskriver de cirkelledarrollen så här:

 • Som cirkelledare ska du guida deltagarna så att alla får komma till tals, hålla den röda tråden och återkoppla till frågeställningar och mål.
 • Ni lär er tillsammans av varandras erfarenheter och kunskaper, samt av det studiematerial ni använder. Som cirkelledare behöver du inte ha mer kunskap om ämnet.
 • Cirkelledaren är den som oftast har den mesta kontakten med oss. 
 • ABF JH ordnar regelbundet utbildningar och inspirationsträffar för dig som cirkelledare.
 • Det är cirkelledarens ansvar att fylla i närvarolistan. 

Ring eller skriv till oss och berätta om ditt förslag och fråga om det låter intressant för föreningen. Berätta också att du kan tänka dig att vara ledare/ansvarig för gruppen då är det mycket mer troligt att den blir av. 

Vilken sorts studiecirkel

Man kan ha en ren samtalsgrupp om man vill, eller använda färdigt studiecirkelmaterial, vilken utformning din grupp ska ha bestämmer du själv (i samråd med styrelsen).

Riksförbundet Attention har gjort en del studiecirkelmaterial för unga vuxna och vuxna, tonårstjejer samt för föräldrar och anhöriga, som man kan använda.

I dokumentet “Studiecirklar från Riksförbundet Attention” kan du läsa om deras studiecirkelmaterial; vem de riktar sig till, vilket syftet är, vilka teman som ingår, hur många träffar cirklarna är tänkta att ha osv.

PDF för att visa, spara eller skriva ut: Studiecirklar från Riksförbundet Attention

När

Eftersom det är “din” grupp kan du också bestämma hur många gånger, vilka veckodagar, hur ofta och vilka tider ska gruppen träffas? Ska det vara varje vecka, varannan vecka, en gång i månaden? För att det ska räknas som en studiecirkel ska det vara minst tre deltagare, inkl. ledaren, som träffas minst tre gånger, under sammanlagt minst nio studietimmar (en studietimme är 45 minuter). Titta i almanackan och planera vilka datum ni kan träffas. Tänk på att bestämma om ni ska ha uppehåll vid ev. skollovsveckor eller röda dagar. Studiecirkelmaterial har ofta ett tänkt antal träffar, men man kan ofta välja bort eller till några träffar om man vill.

Plats

Var ska ni träffas? Vi använder oss oftast av ABF JH:s lokaler, på Midgårdsgatan 8, i Östersund (bredvid Willys). Men man kan även träffas hemma hos någon, i en gymnastiksal, på ett café eller på andra ställen. Vi kan hjälpa till att boka lokal hos ABF JH och även till vissa lokaler som Östersunds kommun har. 

Vi har också tillgång till de digitala verktygen Zoom och Teams om du vill att det ska vara digitala träffar.

Fika

Föreningen kan stå för kostnaden för fika (vid fysiska träffar), om man först kommit överens om det med styrelsen och om man lämnar in kvittona till föreningen. Mer info om det längre ner!

 1. Vi kan förbeställa fika från ABF JH, då får föreningen en faktura från dem.
 2. Du kan handla fika eller ingredienser till fika på affären. Om du inte kan lägga ut pengar eller få pengar insatt i efterhand så kan vi ge dig ett presentkort på Willys i förväg, som du betalar med. 
 3. Om ni träffas på ett café, restaurang eller liknande får deltagarna bekosta fika själva.

Antal deltagare

Hur många deltagare känns rimligt för “din” cirkel? Tänk på att ni behöver vara minst tre st, inkl. dig, lokalerna på ABF JH har ett maxantal beroende på storlek på lokalen och corona-restriktioner. De största lokalerna är “Tor” som har plats för 13 personer och “Caféet” där man kan vara 16 personer (i dagsläget).

Behöver ni något extra material

Om man vill använda något särskilt material som behöver köpas in kan det tillkomma en kostnad för deltagarna, t.ex. om varje deltagare ska få en egen bok eller om man vill bjuda in en gästföreläsare som innebär extra kostnader –då behöver styrelsen veta det i förväg så vi kan ta beslut om det. Styrelsen tar beslut från gång till gång beroende på förutsättningarna vid det tillfället. Ibland kan även ABF JH hjälpa till.

Deltagaravgift

Om det inte är några extra kostnader för material eller föreläsare så brukar vi inte ta ut någon deltagaravgift, men vi vill att man är medlem i föreningen för att delta. Det gäller även dig som ledare. Huvudmedlemskap kostar 240 kr, Familjemedlemskap kostar 60 kr.
Vi erbjuder alla som inte är medlemmar än att “prova på” några gånger, för att se om det är något för dem, innan de blir medlemmar. Här registrerar man sig som medlem.

Sista anmälningsdatum

Du kan bestämma om det ska vara något sista anmälningsdatum för “din” cirkel. (Tänk på att om fika ska beställas från ABF JH så vill de helst att man gör det 14 dagar innan). Om ni inte ska följa något studiecirkelmaterial kanske ni kan ha “löpande intag” av deltagare tills ni nått “maxantalet”.

Inbjudan

När vi vet ovanstående saker så gör vi en inbjudan till studiecirkeln. Ledaren får bestämma om det är okej att vi lägger in dennes kontaktuppgifter i inbjudan, t.ex. e-postadress och mobilnummer. 

När inbjudan är färdig skickar vi ut den till våra medlemmar, lägger upp den på vår hemsida och i vår Facebook-grupp. Man kan även skriva ut den och sätta upp på de platser där man tror det är av intresse att läsa om gruppen.

Anmälningar

Anmälningar tar vi emot till vår e-postadress: info@jamtlandharjedalen.attention.se 

Vi kontrollerar om de som anmäler sig är medlemmar, frågar efter personnummer (10 siffror), för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och ev. matavvikelse (om föreningen ska bjuda på fika). Sedan lämnar vi alla uppgifter till ABF JH som gör en närvarolista. Vi skickar också en bekräftelse till de som anmält sig och talar om att de fått en plats eller är uppsatta på reservlistan. Blir träffen inte av så meddelar vi det.

Närvarorapportering

På en studiecirkel ska närvaro rapporteras. Det är cirkelledarens ansvar att göra det. 

 • Du rapporterar deltagarnas närvaro i ABF JH:s digitala e-lista. Du får uppgifter för inloggningen från ABF JH när vi skickat in anmälan om studiecirkeln till dem. ABF JH och vi kan naturligtvis hjälpa dig att komma igång med e-tjänsten och det finns också tydliga instruktioner om hur den används, både i textform på ABF JH:s hemsida och i bildform på YouTube.
 • Om du inte vill/kan använda e-tjänsten, säg till i förväg, så kan de istället skriva ut en deltagarlista som du kan rapportera närvaron på.
 • Fungerar inte något av alternativen för dig så kan vi komma på andra lösningar också.

Fyll i deltagarnas närvaro på varje studiecirkel samt signera och skicka in närvaron när studiecirkelns alla träffar är klara. Närvarolistan är grunden för offentliga bidrag till studieförbunden. Det är därför studieförbunden behöver deltagarnas personnummer och underskrift av ledaren.

Före första träffen

Bestäm gärna träff med någon på ABF JH och/eller Attention JH innan första träffen, för att bekanta dig med lokalerna, personalen och vårt kontor (som är i mitten på övre våningen). Det är också ett bra tillfälle för oss att överlämna ev. material till dig. Du kan passa på att ställa frågor och få hjälp med hur man sköter närvarorapporteringen och sådana saker. 

Ska det vara en digital cirkel så träffas vi digitalt i förväg istället, så vi kan testa tekniken.

Om det är tänkt att ni ska följa något av Attentions studiecirkelmaterial så skriver vi ut det till dig och alla deltagare. Vi brukar även ge en mapp, en penna och en broschyr om Attention till varje deltagare. Ledaren brukar få en pärm, penna och ett kollegieblock. Antingen får du materialet när du kommer på besök eller så ser vi till att det finns i lokalen, på ABF JH, vid första träffen. 

Om det är en digital studiecirkel via Teams lägger vi in studiecirkelmaterialet där.

Hör efter när ytterdörren låses hos ABF JH (det kan variera nu i corona-tider). Är det där ni ska vara och dörren är låst behöver du kvittera ut en “tag” från personalen på ABF JH, i förväg. Den ska du sedan återlämna till dem när du slutar som cirkelledare.

Efter sista träffen

När ni haft sista träffen för terminen så ska närvarolistan signeras och lämnas in till ABF JH, senast två veckor efter sista träffen. Har du kvitterat ut en “tag” till ytterdörren, och inte ska hålla någon cirkel nästa termin, så lämnar du tillbaka “tagen” till ABF JH. Berätta gärna för oss när du lämnat det du ska till ABF JH.

Till oss lämnar du kvitton, körjournal och liknande om du har sådant kvar och ev. material om du lånat något sådant eller om det är något som “blivit över”. 

Vi blir glada om du skriver några rader till oss om hur det har gått att hålla studiecirkeln. Vad du tyckte, hur deltagarna verkade uppleva det, om det var något som var svårt, om ni saknade något i materialet och sådana saker. Om du vill kan du självklart prata med oss och berätta hur det har gått också. Det hjälper oss i vårt fortsatta arbete att veta hur du och deltagarna har upplevt cirkeln.

Ersättning till cirkelledare

Det utgår inget arvode till någon cirkelledare eller förtroendevald i vår förening. För att visa vår uppskattning har vi däremot bestämt att föreningen står för våra cirkelledares medlemsavgift, det eller de år de är cirkelledare hos oss. Ta en kopia på betalningen av medlemsavgiften och lämna den till föreningen.

Har du inte betalat medlemsavgiften ännu kan du lämna fakturan till oss så betalar vi räkningen, om du hellre vill det.

Om du har lång resväg till lokalen kan du även få reseersättning med 18,50/mil, när vi har bestämt det i förväg. Vi behöver då en “körjournal” från dig där du anger:

 • Ditt för- och efternamn
 • Registreringsnummer på bilen, 
 • Datum för resorna/träffarna, 
 • Vilken sträcka du kört dvs från och till vilken adress.
 • Antal km du kört. (Du kan själv räkna ut ersättningen genom att ta antal kilometer du kört gånger 1,85, summan av det är summan du får från oss.)

Du kan antingen skriva en egen “Körjournal” eller be oss om en mall som du kan fylla i och lämna till oss. 

Om vi kommit överens om att du ska handla fika eller ingredienser till fika, för träffarna, så lämnar du alla kvitton till oss. Antingen betalar du först och får pengar av oss efteråt eller så kan vi ge dig ett presentkort på Willys i förväg som du betalar med. 

Utbetalningar

För att vi ska kunna betala ersättning för dina utgifter så behöver vi lite uppgifter från dig:

 • Kvitton, körjournaler och andra verifikat sätter du på ett (eller flera) A4 papper. (Du kan även få en “Utläggsräkningsmall” från oss där du kan lämna alla uppgifter och kvitton). 
 • Vi behöver ditt för- och efternamn, telefonnummer och namnet på cirkeln (t.ex Attentions Föräldracirkel våren 2022).
 • Skriv vilken bank du har, clearingnummer och kontonummer (har du ett konto hos Nordea betalar vi helst ut till det, för då behöver vi inte betala några extra avgifter).
 • Har du redan fått pengar eller ett presentkort för dina utlägg så skriv det på pappret, skriv helst vilket datum du fick det och vilken summa det var på också. 
 • Sist skriver du under med din namnteckning samt ort och datum för namnteckningen.

Sedan lägger du allt i ett kuvert och lämnar antingen:

 • Till vår vita brevlåda, som sitter utanför vårt kontor, i mitten av korridoren på andra våningen hos ABF JH.
 • Per post till: Attention Jämtland-Härjedalen, ℅ ABF JH, Midgårdsgatan 8, 831 45 Östersund (det är till den svarta brevlådan utanför ABF JH, bredvid Willys) 
 • eller inscannat till vår e-post: info@jamtlandharjedalen.attention.se

Jag håller tummarna för att vi gemensamt får till många studiecirklar!

Hälsningar

Marina Eriksson, 070-37 57 370

PDF för att visa, spara eller skriva ut: Att STARTA en studiecirkel

Attention Jämtland-Härjedalen i samarbete med ABF JH