NPF och arbete

Studiecirkeln vänder sig i första hand till arbetssökande personer, som själva har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), såsom Aspergers syndrom, ADHD, ADD, Tourettes syndrom etc.

Gruppen kan antingen vara renodlad med personer som har samma NPF-diagnoser eller blandad; även personer utan diagnos som känner igen sig i funktionsnedsättningarna kan ingå i en cirkel.

Syftet med studiecirkeln är att deltagarna får ta del av varandras erfarenheter och tankar, att ge verktyg i att fokusera på det som fungerar och hur man kan se sin funktionsnedsättning som en tillgång i arbetsrelaterade situationer.

Innehållet i studiematerialet består av material för 5 stycken fysiska träffar på 2,5 timme vardera. Med tema Att arbeta, Starka egenskaper, Vad utmärker en bra arbetsplats samt Att prata om sin diagnos. Det går att använda materialet i sin helhet eller skapa egna teman utifrån gruppens önskemål eller behov.

Tanken är att studiematerialet kan ha flera användningsområden. Dels som studiecirkel eller i sammanhang där man behöver ett arbetsmaterial på temat arbete, exempelvis inom en daglig verksamhet. Vi hoppas att det leder till bra samtal, en möjlighet att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter.

Attention Jämtland-Härjedalen samarbetar med ABF JH