Valberedning och revisorer väljs också på årsmötet, förutom styrelsen. De väljs på ett år i taget.

Kontakta valberedningen om du eller någon du känner är intresserad av att bli invald till styrelsen, eller vill veta mer om vad det innebär.

Kontakta revisorerna om du vill att de ska granska något speciellt som styrelsen gjort eller inte gjort.

Du kan alltid skriva till föreningens e-post och be att få komma i kontakt med någon av de förtroendevalda. E-post: info@jamtlandharjedalen.attention.se

valberedning

Cherish Gustafsson

Valberedning

Marina Eriksson

Valberedning, Intressepolitiskt språkrör

Anki Alexius

Revisor
Telefon: 070-360 12 13
E-post: anki.alexius@telia.com

Mona Lisa Davidsson

Revisorsuppleant
Telefon: 070-224 36 60