Om kognition och ekonomi

ekonomikoll Om kognition och ekonomi

Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma ihåg sina räkningar och kunna organisera och prioritera sina inbetalningar. Sådant som man ofta har svårt för om man har en nedsatt exekutiv förmåga. Om man dessutom har en bristande impulskontroll så kan lockande erbjudanden vara svåra att motstå och det kan vara svårt att göra konsekvensanalyser av sina inköp.

Det kan kännas hopplöst att ha en ekonomi som inte går ihop, men det är sällan försent att ordna sin ekonomiska situation. Det man inte ska göra är att stoppa huvudet i sanden och hoppas att problemen försvinner av sig självt. Det gör de inte. Istället riskerar de att växa sig större och bli svårare att lösa. Idag finns det dock många hjälpmedel och strategier att använda som gör det enklare att få koll på sin ekonomi. Materialet är indelat på 3 träffar, med teman som Kognition och ekonomi, Jag och mina pengar samt Hjälpmedel och strategier samt att en arbetsterapeut är inbjuden till träffen om Hjälpmedel och strategier.

Det här är ett studiecirkelmaterial om kognition och ekonomi. Det är tänkt att vara en inspiration till samtal om ekonomi och vårt förhållande till ekonomi, med fokus på hur privatekonomi kan påverkas av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ett annat syfte är att ta del av varandras erfarenheter, vad har fungerat – strategier, hjälpmedel och tips. Studiematerialet innehåller även information om hur ni kan lägga upp träffarna.

Attention Jämtland-Härjedalen samarbetar med ABF JH