Att vara anhörig, i olika skeden i livet

Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa varandra.

Att få samtala, diskutera och stötta varandra. Vardagen känns lite lättare när man vet att det finns andra som förstår. Cirkeln är indelad på 4 träffar.

Det här är ett inspirations- och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram anhörigskapet och NPF.

Häftet är indelat i fyra olika teman:

  • Balansera syskonrelationerna
  • Ha ett vuxet barn med NPF
  • Vara förälder och ha NPF
  • Vikten av att ta hand om sig själv som anhörig

Varje tema innehåller två artiklar, en verklighetsberättelse och en intervju med någon som jobbar med frågorna professionellt. Efter det följer lite olika frågeställningar och fallbeskrivningar som kan användas som underlag för samtal och diskussion i grupper. Det finns också tips och tankar kring vad man bör tänka på för den som ska vara samtalsledare.

Attention Jämtland-Härjedalen samarbetar med ABF JH