Som ledare är det alltid bra att vara först på plats.

Första gången behöver man lite extra tid på sig, för att kontrollera att man hittar rätt lokal, toaletterna, nödutgångar, fikat (om man har beställt sådant) och har tid att skriva upp saker på whiteboardtavlan. 

Ska ni vara i ABF JH:s lokaler på Midgårdsgatan 8 i Östersund så sitter det en tv-skärm innanför ytterdörren, som visar i vilken lokal man ska hålla till i. De har ett wifi för gäster, användarnamn och lösenord till det finns uppsatt i alla lokaler.

Är det beställt fika till träffen (hos ABF JH, på Midgårdsgatan 8 i Östersund) så brukar smörgåsarna finns i deltagarkylskåpet utanför köket vid caféet, på övre våningen och kaffe/thé i termosar på bänken bredvid glas och koppar i Caféet. De brukar skriva en lapp som anger att det är till t.ex. Attentions Föräldracirkel. 

Tar du eller någon deltagare med fika till träffen så kan ni ställa det i deltagarkylskåpet, på övre våningen. Kom ihåg att märka det ni ställer in i kylskåpet med cirkelns namn och att själv ta reda på det som blir för gammalt samt att ta bort allt som hör till er cirkel, senast när cirkeln har terminsavslutning.

På whiteboardtavlan i lokalen kan du gärna skriva “Välkommen”, dagens program och hålltiderna för träffen, dvs. starttid, temat för kvällen, fikatid, sluttid, datum för nästa träff. Det skriver man på tavlan inför varje träff. Se exempel längre ner vid ”Dagens program” och ”Nästa träff”. 

När deltagarna kommer hälsar du var och en välkommen och prickar av dem på närvarolistan. Vid första träffen delar man ut material, om man har sådant. T.ex. foldern Attention för bättre villkoroch material för att kunna göra en egen namnlapp.

Har du ett studiecirkelmaterial att utgå från eller om du gått en cirkelledarutbildning får du säkert fler tips där.

Syfte med första träffen: “Bekanta sig med varandra”

Skapa trygghet i gruppen och nyfikenhet inför fortsatta träffar. Det är viktigt att den första träffen blir trevlig och välkomnande. Du vill att deltagarna ska vilja komma tillbaka och tycka att det var intresseväckande och positivt att vara med. Vid första tillfället är det också bra om ni tar reda på vilka förväntningar det finns på cirkeln och vilka gemensamma förhållningsregler ni ska ha så att alla trivs.

Har ni ett studiecirkelmaterial kan träffen även innehålla ett tema, övningar eller liknande.

Program för första träffen:

Välkommen

Hälsa alla välkomna (igen) och presentera dig.
Berätta gärna varför du valt att leda cirkeln och vilken koppling du har till NPF.
Det kan vara intressant för alla om man säger var man bor, t.ex. Körfältet, Marieby, Åre eller liknande.
Håller du en föräldracirkel kan du säga ditt barns namn, ålder, diagnos och kanske något du är stolt över när det gäller barnet eller liknande.
Berätta också gärna vilka förväntningar/förhoppningar du har på studiecirkeln. 
Obs! Det du berättar om dig kan hjälpa deltagarna att veta vad de kan säga när det är deras tur att presentera sig.

Syfte och innehåll i studiecirkeln

Berätta om cirkeln i stora drag och lite om det innehåll som väntar i träffarna.
Har du ett studiecirkelmaterial att utgå från så berättar du om innehållet i de olika träffarna.
Har ni inte något studiecirkelmaterial kan du berätta om syftet, det kan t.ex. vara att utbyta erfarenheter och träffa andra i liknande situation eller att testa olika aktiviteter förutsättningslöst.
Du kan också be deltagarna komma med önskemål om vad de vill att ni ska ta upp på träffarna och ev. förslag på att ta dit någon som informerar om något. Det kan vara någon från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Överförmyndarnämnden (gode man- och förmyndarinformation) osv.

Dagens program

Berätta om dagens program (vilket kan vara bra att skriva upp på tavlan i förväg).

Obs! Här har jag inte skrivit in någon fika-tid, eftersom man vid första träffen kanske börjar med fika och pratar samtidigt. Det bör framgå på nästkommande träffar när fikatiden är.

DAGENS PROGRAM

 • Kl. 18.00 Välkommen
  • Presentation ledare
  • Syfte och innehåll studiecirkeln
  • Dagens program
  • Attention
  • Praktisk information
  • Deltagarpresentation
  • Förhållningsregler
  • Reflektionsrunda
  • Nästa träff
 • Kl. 20.15    Avslut

Attention

Berätta gärna lite om Attention och dela ut foldern ”Attention för bättre villkor”.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD, oavsett om man har eller inte har egen diagnos. Attention arbetar för att de barn, ungdomar, vuxna och anhöriga bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi sprider kunskap, påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.

”Attention Jämtland-Härjedalen är en av Riksförbundets alla lokalföreningar. Förening täcker hela Jämtland-Härjedalens län, den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Östersund. Föreningen har ca 300 medlemmar och förutom påverkansarbete ordnar föreningen medlemsaktiviteter, studiecirklar och föreläsningar. Vi har vårt kontor hos ABF JH på Midgårdsgatan i Östersund.”

Praktisk information

Gå igenom praktisk information;

 • Tider:
  Skriv upp tiderna på tavlan, t.ex. Vi träffas måndagar, jämna veckor, kl. 18.00 – 20.15, 10/1-13/6
  Om det finns behov av det hos gruppen eller om det är något datum eller en tid som är avvikande kan du skriva upp alla datum för träffarna på tavlan. 
 • Kontaktuppgifter:
  Skriv gärna upp kontaktuppgifterna på tavlan, det kan du också göra i förväg.
  Till dig/er som är ledare; 
  E-post:
  Telefon:

  Attention Jämtland-Härjedalen; 
  E-post: info@jamtlandharjedalen.attention.se  
  Telefon: 070-37 57 370 (ordf. Marina)

  ABF JH; 
  E-post: info.jh@abf.se
  Telefon växel: 063-57 00 00 (om det är där ni ska träffas annars till lokalen där ni ska träffas). 
 • Om man får förhinder:
  Ska man ringa, sms:a, till vem? (Tänk på! Det kan vara olika lätt och svårt att meddela sig. Ibland vet man i förväg att man blir sen, ibland händer det något akut).
 • Deltagarlista: 
  Ibland vill deltagarna ha varandras kontaktuppgifter, tänk på att vissa kan ha hemlig adress eller inte känner sig bekväma med att andra får deras kontaktuppgifter.
  Fråga dina deltagare hur de vill göra, men tänk på att göra det på ett vis det så ingen behöver känna sig utpekad eller obekväm.
 • Närvarolistan:
  Kontrollera med deltagarna så deras kontaktuppgifter stämmer, dvs. namn, telefonnummer och mejladress. Om något inte stämmer, ändra och meddela ABF JH.
  Tänk på att dölja övriga deltagares kontaktuppgifter, om ni bestämt att ni inte ska dela deltagarlistan.
  När cirkeln ordnas via ett studieförbund behöver de alla deltagares 10-siffriga personnummer.
  Be den som inte lämnat personnumret att göra det antingen till dig, föreningen eller direkt till ABF JH.
 • Fika:
  Attention JH bjuder på fika, när ni träffas på ABF JH eller handlar fika från affären.
  Om föreningen eller du ska ordna med fika till träffarna, fråga deltagarna om de har någon matavvikelse och be de som har det att lämna en lapp till dig där de skrivit upp vad.

  Köper ni fika på ett café eller liknande får deltagarna bekosta det själva.

  Kom överens med gruppen om ni ska börja varje träff med att fika eller om ni ska ha en fikapaus i mitten. Obs! Om ni väljer att ta med fika, koppar eller annat till lokalen så behöver ni själva ta med det därifrån och städa upp efter träffen.
 • Lokaler m.m: Berätta var allt finns, hur man hittar och annan nödvändig information.
  I mitt förslag har jag utgått från ABF JH:s lokaler på Midgårdsgatan 8 (bredvid Willys) i Östersund. Du berättar naturligtvis det som gäller för det stället som ni har era träffar på.
  • Toaletter finns både på nedre våningen .nästan längst ner i korridoren, på övervåningen finns det toaletter både i mitten av korridoren och ovanför trappen -i mitten av korridoren.
  • Utrymningstavlan, närmaste nödutgång samt lokalens återsamlingsplats.
  • Caféet finns på övre våningen, längst ner i korridoren. 
  • Trapp till övervåningen finns både vid ytterdörren och i mitten av korridoren.
  • Ytterdörren är upplåst till kl ? (ta reda på vad som gäller under tiden ni har era träffar).
  • Parkering finns på Storsjötorg, mittemot Willys och nedanför ABF JH:s lokaler. Där är det gratis att stå i tre timmar. Behöver man stå längre så behöver man be personalen på ABF JH om ett parkeringstillstånd att lägga i bilen för den träffen.
   Om man parkerar på en förhyrd plats eller står för länge riskerar man att få böter. 
  • Buss 9 går på Bangårdsgatan, kliv av vid busshållplats Willys och gå uppåt.
   Buss 2 och 6 går på Rådhusgatan, kliv av vid busshållplats Trappgränd och gå neråt.
  • Lokalerna lämnas i samma skick som när ni kom.
   Skräp, disk, möbler, material, öppna fönster osv ansvar ni själva för att återställa/plocka undan.
  • Attention JH:s kontor är på andra våningen, i mitten av korridoren (snett mittemot trappan).

Presentation av deltagarna

Be deltagarna säga sitt namn, ev. var de bor samt vilka förväntningar de har på studiecirkeln.(Ev. barnets namn, ålder, diagnos och kanske t.ex. säga något de är stolta över gällande barnet eller liknande). 

Skriv gärna upp förväntningarna på ett blädderblock så att alla ser dem.
Skriv även vad du som cirkelledare förväntar dig av cirkeln.
Spara bladet med förväntningar på cirkeln, till sista gången, för att göra en utvärdering och se om förväntningarna infriades. 

Förhållningsregler

Kom överens om vilka förhållningsregler ni vill ha på era träffar, skriv upp på blädderblocket, så ni kan ta fram det till varje träff. 

Förslag på regler:

 • Använda sig av ”bubbelpapper”.
 • Att meddela till ledarna i sms eller mail om man inte kan komma.
 • Hur man meddelar om man vill sluta i gruppen.
 • Att ledarna ska se till att hålla tiderna, så är man sen ”glider denne bara in”, utan att störa.
 • Om mobilerna ska vara avstängda eller på ljudlöst (”vibrerande ljud”?)
 • under träffarna. (Hur man gör med Att man går ut ur rummet om man behöver prata i telefonen.
 • Respektera varandra och att man kan ha olika åsikter.
 • Inte kränka eller tala nedvärderande till varandra.
 • Lyssna på vad de andra i gruppen säger.
 • Alla får prata till punkt.
 • Alla har rätt att sätta sin egen gräns för hur personliga de vill vara.
 • Alla bör få samma möjlighet att ”ta plats” i gruppen, om de vill.
 • Att ledarna får/ska bryta om samtalen ”spårar ur”, dvs blir för långa, kommer från ämnet, blir för negativa eller om någon fler behöver få möjlighet att ”ta plats” osv.
 • Mår man väldigt dåligt så behöver man vända sig till professionell hjälp. Cirkeln är inte terapeutisk så man bör inte låta sitt eget dåliga mående påverka övriga deltagare.
 • Försöka se lösningar istället för problem.
 • Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.  

Reflektionsrunda

Be deltagarna att kort berätta vad de tar med sig från den här träffen. Om det är ont om tid kan du be dem säga med ett ord vad de tar med sig.

Nästa gång

Berätta vilket datum, tid och i vilken lokal ni ska träffas i nästa gång. Berätta också om temat för nästa träff.

Avslut

Tack och hejdå för den här gången.
Påminn om att ställa iordning lokalerna som de såg ut när ni kom. Bär upp kaffekoppar och liknande, kasta skräp, ställ tillbaka möbler där de stod, stäng fönster, ta reda på överblivet material osv.
Obs! Har ni beställt smörgåsar, som blivit över,, dela ut dem till deltagarna eller ta med dem hem!
Blir det vidare diskussioner så tala om att ”nu avslutar vi kvällen, så den som behöver gå kan gå” (och den som vill prata en stund till får göra det).
Se till att avsluta på utsatt tid.