Här är några befintliga och möjliga arbetsgrupper där vi kan driva olika frågor:

 • Föreläsningar
 • Medlemsaktiviteter
 • Barn
 • Ungdomar
 • Vuxna
 • Äldre
 • Anhöriga
 • Skola
 • Arbete
 • LSS
 • Hjälpmedel
 • Sociala medier

Du som medlem är varmt välkommen att delta. Ditt driv och dina erfarenheter behövs.

Vill du veta mer så kontakta oss genom att skicka e-post till: info@jamtlandharjedalen.attention.se

I våra stadgar står det så här om arbetsgrupper:

Lokalföreningen kan inom sig utse olika arbetsgrupper, t.ex. kan grupper av medlemmar med speciell intresseinriktning, såsom föräldrar, vuxna, ungdomar eller forskare etc. bilda samarbetsgrupper, deltagarna ska vara utsedda av styrelsen. Dessa grupper kan vara mer eller mindre permanenta och skall verka inom ramen för föreningens stadgar. Riktlinjer för grupperna utarbetas i samarbete med styrelsen.

Utöver detta kan styrelsen arbeta genom olika arbetsgrupper, vilka har att bereda och bevaka olika av årsmötet och/eller styrelsen givna områden. I syfte att involvera och ta till vara medlemmar utanför styrelsen, kan styrelsen utse arbetsgrupper och resurspersoner för speciella frågor. Gruppernas arbete och sammansättning redovisas i den verksamhetsberättelse som läggs fram till årsmötet