Lösningsfokus handlar om att se lösningar..

Lösningsfokuserad pedagogik används framgångsrikt världen över och sprider sig som en löpeld. Lösningsfokus är helt i linje med den senaste debatten om vinsterna med att öka sin relationskompetens. Det centrala i förhållningssättet bygger på att man genom att förändra sitt eget sätt att tänka och agera skapar förändring även hos andra.

Att inneha lösningsfokus handlar om:

  • Att utgå från att alla människor gör sitt bästa, utifrån sina unika förutsättningar. Att välja att se mer till människors styrkor än till deras svagheter.
  • Att se lösningar istället för att fastna i att älta problem. Att observera och reflektera över vad som redan i dagsläget fungerar och sedan göra mer av det.
  • Att mötas i en anda av samarbete istället för att söka konfrontation. Att bygga lösningar tillsammans är centralt.
  • Att använda ett lösningsfokuserat språkbruk. Detta handlar bland annat om att i samtal uttrycka vad man vill att någon ska göra (man ger en instruktion om rätt beteende) istället för att berätta vad någon inte ska göra.
  • Att ställa öppna, kreativa frågor: VAD? VAR? NÄR? HUR? Frågorna är ett centralt verktyg för att öka kunskapen kring en situation samt skapar möjlighet till reflektion och utveckling.

Att övergå från problemfokus till lösningsfokus är ett val och det är ett förhållningssätt som gynnar alla!

Är du förälder till ett barn i skolålder som har en ADHD-diagnos? Då kan min bok Älskade DAMP-ungar, från problemfokus till lösningsfokus säkerligen ge dig några fler verktyg i din verktygslåda.

//Malin Forsberg, specialpedagog

Om Malin Forsberg

Malin var specialpedagog och jobbade en tid på BUH i Östersund och sedan på Sjölins gymnasium. Hon drev den egna firman “Specialpedagogkonsult Malin Forsberg” där hon bland annat utbildade i lösningsfokus, som blev nyckeln till att lösa många hinder för oss och så många, många andra.

Malin har suttit med i styrelsen för Attention Jämtland-Härjedalen och tillsammans med ordförande Marina Eriksson hållit flera Föräldracirklar. Med lösningsfokus lärde vi oss vad vi kunde säga istället för alla “måste”, “ska”, “inte” och som gjorde livet lättare. Hennes ord “Det finns inga måsten, man väljer” och “Säg vad du vill att någon behöver/ska göra, inte vad de INTE behöver/ska göra” har blivit nästan som livsmantran för oss.

Det var också Malin som skrev den fantastiska boken ”Älskade DAMP-ungar, från problemfokus till lösningsfokus” som vi ständigt pratar om. Av alla böcker vi läst om NPF så är Malins bok den som hjälper mest och ger bäst “verktyg” i vårt förhållningssätt till NPF och livet.

Tyvärr gick Malin bort i en trafikolycka, september 2021, i trakterna av Linköping/Motala, där hon bott och arbetat de senaste åren.

Du kan köpa Malins bok av oss: info@jamtlandharjedalen.attention.se

PDF för att visa, spara eller skriva ut: Lösningsfokus