egen-styrka-den-har-cirkeln-syftar-till-att-ge-kunskap-om-aspergers-syndrom-for-att-minska-stressituationer-hos-foraldrar

Den här cirkeln syftar till att ge kunskap om Aspergers syndrom för att minska stressituationer hos föräldrar

Den vill också bidra till att ge verktyg till att hantera och förstå såväl barnets som egna reaktioner. Tanken är att stimulera till samtal kring de olika delarna av funktionsnedsättningen som ger konsekvenser för föräldrarna. Därför är samtalet basen i cirkeln. Cirkeln är indelad i 6 st träffar. Teman är Motorik och perception, Att uppfatta och förstå andra människor, Mentalisering (Theory of mind), Att tänka annorlunda, Helheter och sammanhang (Central koherence) samt Tid och planering (Exekutiva funktioner).

Ur innehållet:

Ett barn/tonåring med asperger tänker och reagerar på ett annorlunda sätt än andra, vilket blir en stor utmaning för föräldrarna. Vanliga uppfostringsmetoder gäller inte.

Vi har alla en inre bild av hur man ska fungera som förälder och hur barnet ska fungera men har man ett barn med asperger så stämmer inte den bilden och man lägger skulden på sig själv. Det är lätt att man som förälder upplever sig som misslyckad. ”Det är jag som är en dålig förälder. Borde jag ha tränat mer, satt tydligare gränser?”

Man har inte en tydlig måttstock på vad som gäller och kan därför inte heller få glädjen av att uppleva sig som ”den bästa mamman eller pappan i världen”. Ofta gör man intuitivt helt rätt – även om omgivningen undrar. Man får sällan positiv feed back.

I den här cirkeln ska vi tillsammans fundera över vad funktionsnedsättningen innebär och vad det får för konsekvenser för föräldraskapet.

Att vara förälder till ett barn med asperger innebär ofta andra och fler utmaningar än annars. Många föräldrar vittnar om en stress, en oro och känslan av att vara ensam med sina funderingar kring sitt barn. Det finns ofta ett uttalat önskemål om att bryta ensamheten och träffa andra i samma sits. Andra som kan förstå hur isolerad man kan bli när man har ett barn som inte kan ta del av skolan, aktiviteter och umgänge som andra barn. Som kan förstå hur trött man är på alla strider man är tvungen att ta såväl på hemmaplan som med myndigheter för att få sitt barns behov tillgodosedda. Och som inte minst förstår hur lätt det är att tappa fokus på sina egna behov när man har barn med så stora behov att de riskerar att överskugga allt annat.

I den här cirkeln lyfter vi fram föräldern bakom barnets funktionsnedsättning.

Attention Jämtland-Härjedalen samarbetar med ABF JH