Styrelsen vald vid årsmötet 2023:

styrelsen ordförande

Marina Eriksson

Ordförande

styrelsen Vice ordförande

Peter Wildt

Vice ordförande

styrelsen sekreterare

Madeleine Näs

Sekreterare

styrelsen ledamot

Katarina Perman

Ledamot

styrelsen ledamot

Ann-Katrin Pettersson

Ledamot

styrelsen ledamot

Britt-Marie Tornemo Frank

Ledamot

styrelsen ledamot

Lars-Olof Larsson

Ledamot

Anita Frank

Ledamot

Anna Lena Furu

Suppleant

Marlene Collin

Suppleant