Här har vi listat olika hjälp- och stödsidor. Tipsa oss gärna om det är någon fler vi kan lägga in!

Klicka på länkarna här nedanför om du vill komma till respektive hemsida!

Råd och stöd från Attention

Attentions anhörigtelefon
Hit kan du som är anhörig ringa och prata om det som är angeläget enskilt för just dig. Anhörigtelefon bemannas av en ideell representant med kunskap inom NPF och som även har egen erfarenhet av att vara anhörig. Vi är ingen profession men försöker svara, hjälpa och hänvisa så gott vi kan. 

LOKALT STÖD FÖR DIG SOM PRIVATPERSON

Region Jämtland-Härjedalen:

Kommunalt stöd:

Här nedan finns länkar till Jämtlands läns kommuners sidor för hjälp, stöd och omsorg. Information för våra målgrupper kan finnas under flera olika kategorier till exempel under Funktionshinder eller Anhöriga. De brukar ofta “skriva ihop” information som gäller både för äldre och för personer med funktionshinder, en del saker samarbetar kommunerna med. (t.ex. Överförmyndarnämnden för Åre, Krokom och Östersunds kommun och information om de flesta kommunernas Personliga ombud kan du läsa om på Östersunds kommuns hemsida). Så titta runt på din kommuns hemsida för att hitta det du kan vara hjälpt av.

Du kan t.ex. ansöka om att få en kontaktperson, ledsagare, personligt ombud, god man, boendestöd, hemtjänst, anhörigstöd med mera.

Länkar till några mer specifika kommunala hjälpinsatser:

Föreningar som verkar i Jämtland/Härjedalen: