Ledarrollen

Som ledare för träffarna har du en viktig roll i att se till att alla får vara delaktiga och att se till att samtalet kommer vidare. Det finns olika sätt att leda en grupp, men kanske är den viktigaste egenskapen att vara nyfiken och vilja leda gruppen.

Det kan vara skönt att vara två ledare för gruppen. På så sätt kan ni få stöd av varandra och hjälpas åt att se, lyssna och uppfatta vad som händer i gruppen. Det kan även göra det enklare praktiskt så att ni kan hjälpas åt att förklara en övning, leda diskussionen, lyssna eller gå och förbereda fika. Prata igenom så att ni är överens om vilka roller ni ska ha och vem som ansvarar för vad.

Innan gruppen startar är det bra att tänka över varför du vill starta och leda gruppen och även tänka igenom vad du själv tycker är en bra grupp. Hur vill du att träffarna ska vara?

En annan viktig fråga att tänka på som ledare är att vara tydlig med gränsen mellan personlig och privat. Var den gränsen går ser såklart olika ut från person till person. Ett riktmärke kan vara att du som ledare kan berätta saker om dig själv om det gynnar samtalet och gruppen, men du är inte där för att ta fokus från ämnet och deltagarna. Om du själv har behov av att ”prata av dig” om dina erfarenheter så är det inte i gruppen du ska göra det utan i ett annat sammanhang.

Tänk på att din roll som ledare inte är att ha svaren. Din allra viktigaste uppgift är att starta reflektioner, bekräfta och ge perspektiv!

Studiecirkeln som metod

Oavsett om man har ett studiecirkelmaterial att följa eller inte så är det en fördel att ha en tydlig struktur som man följer varje träff. Då känner alla sig trygga med vad som händer, mer tips om det finns längre ner!

Även om man har ett studiecirkelmaterial kan man ofta välja om man vill följa det från tema till tema eller om man vill varva med egna teman eller med att göra aktiviteter.

Det finns olika typer av övningar och mötesformer som kan fungera bra för att få hela gruppen att vara delaktig.

Några tips på det:

 • En viktig utgångspunkt är att sitta på ett sätt som gör att alla känner sig bekväma och är inkluderade i gruppen. Beroende på vad ni ska göra kan man sitta i en cirkel eller i mindre grupper. Obs! Det kan finnas särskilda regler kring möblering med anledning av corona-restriktioner, som ni behöver följa!
 • För att presentera sig eller för att få igång ett samtal kan man använda sig av bilder, t.ex. vykort. Man sprider ut bilderna på ett bord och låter deltagarna välja varsin bild som representerar något som t.ex. gör dem glada. Sedan kan ni ha en runda där alla får presentera sig genom att säga vad de heter och varför de har valt just den bild de har valt. Ni kan också prata gemensamt i gruppen om hur ni ska uppmuntra och ge förutsättningar för att alla i gruppen ska få prata.
 • För att få samtalet att flyta, för att alla ska få komma till tals och för att deltagarna ska lyssna på varandra kan man använda sig av ett ”runda”-föremål, till exempel en penna som skickas runt. Då blir det tydligt att det bara är den som håller i föremålet som får prata.

Studiecirkelmaterial innehåller ofta olika övningar för gruppen, börja med att berätta syftet med övningen, det skapar som sagt en trygghet att veta vad som händer. Övningar och olika teman kan ta olika lång tid. Huvudsaken är att det blir ett bra samtal och att det väcks tankar i gruppen, inte att hinna pricka av så många övningar som möjligt. Stanna gärna upp vid de övningar och samtal som verkar intressera gruppen extra mycket.

Det kan vara bra att ha en reservplan och kunna vara flexibel om någon övning tar mindre tid än förväntat och om någon övning tar längre tid än förväntat.

Alla är olika

Det är främst cirkelledarens uppgift att se till att ingen tar för mycket plats, bjuder in den som sitter tyst, genom att ställa en fråga, ser till att man håller sig till dagens ämne och inte ägnar för mycket tid åt annat.

Ett tips som jag, Marina Eriksson, tar upp när jag föreläser är att be deltagarna ha ett ”bubbelpapper” där de kan skriva ner det som ”bubblar upp” i huvudet. Ofta märker man under kvällens gång att det ändå tas upp eller att det kanske inte känns så viktigt (utan skulle istället ta onödig tid från det som är viktigare), och man känner att man kan låta bli att säga det. Andra saker känner man är viktigare att fokusera på och ta upp och då kan man koncentrera sig på det. I vår förening är det vanligt att deltagare är impulsiva och genast säger det som dyker upp i huvudet. De kan tycka att det är skönt att få en strategi för det. Det hjälper även hela gruppen om man kan begränsa en del av allt ”bubbel”, så man hinner med det som är tänkt vid varje träff.

Respektera om någon inte vill delta i någon övning eller i en diskussion. Alla har rätt att sätta sin egen gräns för hur personlig man vill vara. Alla vill inte ta ställning och alla har inte alltid en åsikt. Det är viktigt att respektera så att inte deltagarna känner sig utsatta. Som ledare är det också viktigt att komma ihåg att inget av svaren eller något någon säger är rätt eller fel! Se till så alla respekterar och har förståelse för varandra. Alla är lika viktiga. Ingen är ”expert”. Säg ifrån om något inte känns bra. Våga fråga om någon inte verkar må bra.

I en sådan här cirkel kan det komma upp sådant som är känsligt. Det kan också kännas svårt att prata om sitt barn, som inte är med. Det är därför viktigt att man pratar om det redan första gången och ger varandra ett löfte om att det man delar med sig av i gruppen inte förs vidare.

Inom Attention använder vi oss hellre av lösningsfokus istället för problemfokus. Det tror vi gynnar alla i samhället. Det innebär att man fokuserar på att hitta lösningar på bekymmer istället för att fokusera på att det är ett bekymmer. Fokus ligger alltså på framtiden istället för på dåtiden. Om något inte fungerar – gör något annorlunda. Det innebär att våga pröva nya lösningar istället för att försöka med samma lösningar, som inte har fungerat, flera gånger. Vi fokuserar på vad vi kan göra istället för att fokusera på vad som inte går att göra.

Utvärdering

Att ha en utvärdering kan vara en bra möjlighet att reflektera och få synpunkter från deltagarna om hur träffen eller träffarna har varit. Ni kan ha utvärdering i slutet av varje träff, eller bara vid vissa tillfällen. Utvärderingen kan ske genom en ”reflektionsrunda” där alla får säga något om vad de lärt sig eller vad som varit det bästa under träffen. Det kan också handla om vad som kan göras bättre eller om de tar med sig några särskilda tankar hem. Ni kan även utvärdera genom att be alla skriva ner sina förslag eller synpunkter på lappar och lämna i en förslagslåda. På sista träffen kan man kan ge deltagarna en enkät att fylla i.

Dokumentera

Det kan vara bra att dokumentera träffarna, till exempel för att kunna se tillbaka eller göra förändringar inför nästa gång. Dokumentationen kan vara en loggbok från träffarna där ni skriver reflektioner och hur många som kom på träffen, men det kan också vara i form av foton eller bilder.

En sammanfattning av dokumentationen kan även vara bra när föreningen ska söka verksamhetsbidrag. 

Vi, i styrelsen för Attention Jämtland-Härjedalen, blir väldigt tacksamma om du skriver några rader till oss om hur det har gått att hålla studiecirkeln. Vad du tyckte, hur deltagarna verkade uppleva det, om det var något som var svårt, om ni saknat något i materialet och sådana saker. Om du vill kan du självklart prata med oss och berätta hur det har gått också. Det hjälper oss i vårt fortsatta arbete att veta hur du och deltagarna har upplevt cirkeln. Vi brukar ge våra cirkelledare ett kollegieblock, så de kan dokumentera saker från träffen.

Tid för reflektion

Det är viktigt att ta sig tid för reflektion som ledare. Ett tips är att sitta ner tillsammans (om man är två ledare, annars funderar man för sig själv) efter varje träff och reflektera över hur träffen gick. Uppstod det några problem som ni inte hade förutsett? Hur löste ni problemet? Kan ni förhindra att liknande situationer uppstår igen? Vad fungerade bra under träffen? Hur kan ni bygga vidare på det på nästa träff?    

Att tänka på

 • Håll tiderna. Deltagarna behöver veta när det börjar och slutar, det kan finnas barn hemma, buss som ska hinnas med, parkeringstid som går ut osv.
 • En idé är att inleda första träffen med fika. Då slipper man börja med stress, om man kan kommer sent och hinner ändå stressa ner. I vår förening är det vanligt att deltagare kommer sent, oavsett om man har egen diagnos eller har anhöriga med diagnos så kan det vara svårt att planera sin tid och det händer ofta saker i sista minuten.
 • På första träffen kan man fråga deltagarna när de vill att man fikar på resterande träffar. Ett alternativ är att ta en paus med fika i mitten istället. För en del kan det kännas jobbigt att vara aktiv så länge utan paus och man kanske nyss har ätit middag när träffen börjar.
 • Tillåt mobiltelefon. Barnen kan behöva nå sin mamma/pappa, men be att deltagarna sätter mobilerna på tyst läge, och att de går utanför rummet om de behöver prata i mobilen. Något som kan vara väldigt störande är om en mobil t.ex. är satt på vibrationsläge och ingen tar upp den och stänger av den, så det kan vara bra att diskutera.
 • Det är viktigt komma ihåg att den här cirkeln inte är terapeutisk. Hänvisa till professionell hjälp om det behövs.
 • Använd Time timer om det behövs, så blir det tydligt hur lång tid som är kvar till rasten eller hur lång tid som är kvar innan kvällen är slut. Man kan även använda Time Timern till att se till så varje deltagare får lika lång tid att prata (om de vill prata). Obs! Time Timer finns även som app.
 • Se gärna till så deltagarna kan göra en namnlapp vid första träffen. Då har de något att ”pilla med” och samtidigt gör det att ni snabbare lär er varandras namn. Lämplig storlek på namnlappen kan vara en A5 som man viker på ”kortsidan”, och skriver sitt namn stort och tydligt på båda sidor (så det syns både bakifrån och framifrån). Man sätter namnlappen på sitt bord, framför sig. Samla gärna ihop namnlapparna efter träffen eller be deltagarna spara dem och ta med till nästa träff. Använd dem gärna tills alla lärt sig varandras namn.
 • Gå gärna en cirkelledarutbildning, ABF JH erbjuder dem kostnadsfritt.
 • Lär av andra grupper – de har säkert tips på saker som har fungerat där.