det finns alltid ett sätt

Den här studiecirkeln vänder sig i första hand till dig som är 18-30 år och har adhd.

De teman och frågor som materialet tar upp kan däremot vara intressant för många fler. Teman som man tar upp är Lösningsfokus, Hemma, Ekonomi, Arbete och studier, Relationer, Fritid samt Hälsa. Materialet är indelat på 9 träffar.

Vi hoppas att studiecirkeln kan leda till bra samtal, inspiration och en möjlighet att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Ett annat syfte är att ta del av varandras erfarenheter, vad har fungerat – strategier, hjälpmedel och tips.

Attention Jämtland-Härjedalen samarbetar med ABF JH