samhällsguiden Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en helhetsbild över den hjälp och det stöd man har rätt att söka och få.

Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en helhetsbild över den hjälp och det stöd man har rätt att söka och få.

Det går ofta åt mycket tid och energi att försöka leta sig fram till den/de myndigheter som har ansvaret. Det kan också vara svårt att få raka svar på frågan vad man har rätt till på grund av att insatserna och regelverken ser olika ut runt om i landet. Skillnaderna i utbudet och stödet beror på i vilken kommun man bor och vilket landsting man tillhör. Cirkeln är indelad på 4 träffar. Teman är Kommunens ansvar, Landstingets ansvar samt Statens ansvar. Man går även igenom saker som Samverkan, Anhörigstöd, Intresseorganisationer samt Övriga aktörer.

Kommunerna och landstingen får själva organisera och bestämma hur de vill ordna stödinsatserna. Det finns politiskt beslutade riktlinjer och regler för hur man ska tolka gällande lagstiftning, som kan variera mellan kommunerna. I skriften SAMHÄLLSGUIDEN har vi utgått från de aktuella lagar som styr de insatser som föräldrar kan söka. I studiecirkeln ska vi utgå från dessa lagar och samtidigt ta reda på hur det ser ut lokalt i vår kommun och landsting/region.

Med studiecirkeln vill vi utforska vilket lokalt samhällsstöd det finns att få för föräldrar till barn med ASD/Aspergers syndrom.

Genom att tillsammans se över hur stödet ser ut där man bor ökar chanserna att få den hjälp man behöver. Då kan stressen minska i ett ofta utmanande föräldraskap. Studiecirkeln är en samtals- och läsecirkel med utrymme för både fakta och erfarenhetsutbyte.

Tanken är att gå igenom de olika avsnitten i SAMHÄLLSGUIDEN, en generell skrift som beskriver lagarna i stort och nationellt. I cirkeln ges möjligheten att istället utforska hur lagarna tolkas av den kommun och det landsting/region man själv tillhör, tolkningen som den egna kommunen och landstinget gör visar sig i de insatser som erbjuds.

Vi ska alltså tillsammans skapa en övergripande bild av det stöd som finns att ansöka om där vi bor.

Attention Jämtland-Härjedalen samarbetar med ABF JH