För föräldrar med barn som har NPF

För föräldrar med barn som har NPF

Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och stärkande självhjälpsövningar. Innehållets inriktning är “hjälp till självhjälp” och erfarenhetsutbyte för föräldrar. Cirkeln är indelad i 8 st träffar. Teman är Lösningsfokus-hitta sina egna bästa sätt, Se med nya ögon, Friskfaktorer i ett föräldraskap, Jag i balans med andra, Självkänsla och självförtroende samt Hantera stress. Vid en träff bjuder man in en gästföreläsare, utifrån vilket behov deltagarna har.

Syftet med föräldracirkeln

  • Ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man kan hantera de utmaningar som det innebär att ha ett barn med NPF*.
  • Få träffa andra i en liknande situation för att reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.
  • Öka medvetenheten och få verktyg för att kunna hantera stress och må bättre.

Ur innehållet:

I de säkerhetsföreskrifter som delas ut när man flyger så figurerar ofta en förälder som visar hur man vid påbud först måste trä en andningsmask över sin egen mun innan man gör det över sitt barns. Som förälder kan det kännas motstridigt att hjälpa sig själv först eftersom man så ofta sätter sitt barns behov av hjälp först. Det fyller dock en funktion att ibland se till eget behov först. Inte minst för att klara av att ”rädda” sitt barn.

Om du mår bra, eller i alla fall ok, så är du betydligt mycket bättre rustad att hantera de situationer som uppstår i er familj. Och du är också viktig. Faktiskt lika viktig som alla andra. Ibland får man göra saker bara för att man själv mår bra av det. En hisnande tanke för många föräldrar men något deras barn faktiskt skulle instämma i. Att vara förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos (NPF) innebär ofta andra och fler utmaningar än annars.

Många föräldrar vittnar om en stress, en oro och känslan av att vara ensam med sina funderingar kring sitt barn.

Bland Attentions medlemmar finns ett uttalat önskemål om att bryta ensamheten och träffa andra i samma sits. Andra som kan förstå hur isolerad man kan bli när man har ett barn som inte kan ta del av skolan, aktiviteter och umgänge som andra barn. Som kan förstå hur trött man är på alla strider man är tvungen att ta såväl på hemmaplan som med myndigheter för att få sitt barns behov tillgodosedda. Och som inte minst förstår hur lätt det är att tappa fokus på sina egna behov när man har barn med så stora behov att de riskerar att överskugga allt annat. I Attentions föräldracirklar vill vi lyfta föräldern bakom barnet.

Vem är du? Vad behöver du för att må bra? Inte bara för ditt barns skull utan för din egen? För att orka ge vad någon annan behöver så måste vi också kunna ge till oss själva. På de här träffarna ska vi öva på det.

Attention Jämtland-Härjedalen samarbetar med ABF JH