Årsmötet kommer att hållas senast i mars 2024, i Östersund. Mer info om datum, tid och plats kommer längre fram.

Vi tar gärna emot förslag på personer till styrelsen och övriga förtroendeuppdrag samt förslag på vad ni vill att vi i föreningen ska göra, eller inte göra.

Skicka dina förslag till: info@jamtlandharjedalen.attention.se

Motioner/förslag

Har du ett förslag som du vill att årsmötet ska ta beslut om så skicka förslaget till oss före den 31 december.

Nominering till styrelsen och andra förtroendeuppdrag

Brinner du, eller någon du känner, för att förändra situationen för personer med NPF och deras anhöriga och vill hjälpa oss i det arbetet? Ta då chansen att utveckla och påverka Attention Jämtland-Härjedalens lokalförening.

Det behövs inga förkunskaper alls för att väljas till styrelsen eller som förtroendevald.
Det viktiga är att man vill och har möjlighet att göra en insats. Resten lär man sig under tidens gång och vi som redan är förtroendevalda hjälper mer än gärna till att guida andra in i föreningslivet.

Obs! Personen du nominerar ska vara tillfrågad och för att kunna väljas behöver man naturligtvis vara medlem. Personen som nomineras till styrelsen bör även kunna delta på styrelsemöten ca en gång i månaden, digitalt eller på plats i Östersund.

Attention är en ideell förening, Allt vi lär oss och får vara med om brukar kännas som en stor vinst och förmån. Det utgår ingen ersättning till de förtroendevalda i vår förening, däremot kan man få ersättning för utlägg man gör och som det finns styrelsebeslut på, t.ex. reseersättning till styrelsemöten.

Inför årsmötet 2024 söker vi särskilt en ordförande, kassör och personer till valberedningen. Meriterande är intresse av att skriva medlemsbrev, göra skrivelser samt att vilja leda aktiviteter för våra medlemmar.

Lämna in dina personförslag/nomineringar till uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen eller övriga förtroendeuppdrag som revisor, revisorssuppleant , valberedning och intressepolitiskt språkrör.

Styrelse och förtroendevalda som blev valda på årsmötet 2023:

STYRELSE

Ordförande (väljs på två år):

Marina Eriksson, avgår

Ledamöter (mandatperiod går ut 2024):

Peter Wildt, vice ordf. avgick okt -23
Madeleine Näs, sekreterare
Katarina Perman
Anita Frank

Sittande ledamöter, 1 år kvar:

Britt-Marie Tornemo-Frank
Ann-Katrine Pettersson
Lars Olof Larsson

Suppleanter (mandatperiod ett år i taget):

Anna-Lena Furu
Marlene Collin

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA:

Revisorer (mandatperiod ett år i taget):

Ann-Christin Alexius, revisor
Mona-Lisa Davidsson, revisorssuppleant

Valberedning (mandatperiod ett år i taget):

Vakant, sammankallande
Vakant

Intressepolitiskt språkrör, mandatperiod ett år i taget

Carita Eriksson

De förtroendevalda vars mandatperiod går ut 2024 behöver antingen väljas om alternativt väljs nya in istället. (Ledamöter väljs på två år i taget, växelvis). Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av en ordförande och minst fyra – max åtta ledamöter samt ev. två suppleanter, det ska även väljas en revisor och en revisorssuppleant samt två personer till valberedningen. Årsmötet avgör om ett Intressepolitiskt språkrör ska utses.

För att bli medlem, gå in på den här länken: https://attention.se/bli-medlem/

Varmt välkomna till en trevlig dag tillsammans!

Attention Jämtland-Härjedalen i samarbete med ABF JH

PDF för att visa, spara eller skriva ut: Nomineringar och motioner till Årsmötet 2024