Förslag på NPF-vänliga verksamheter

Vi får ofta förfrågningar om vilka skolor, kommuner, företag med mera som är NPF-vänliga. Vi tänker att vi kan alla hjälpas åt att delge varandra tips på NPF-vänliga verksamheter. Skicka in era tips till oss, så lägger vi upp dem här, på vår hemsida.

Skriv vilken verksamhet det är, om det är en speciell person det gäller och ungefär när i tid det handlar om, t.ex. april 2022, eller våren 2022. Vi vill också ha en signatur till vem vi citerar. Det kan vara ditt namn eller ett alias. Du kan bifoga en bild om det känns relevant. 

Obs! Vi kan inte ta ansvar för om tipsen stämmer eller om de fortfarande är aktuella. Vi skriver endast om goda exempel. Kom ihåg att det kan både förändras över tid och att olika personer kan uppleva olika saker om samma person/verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att lägga in de tips och bilder vi kan och tycker är relevanta, att ev. justera i texten samt att göra det NÄR vi har tid. Det kan gå fort men det kan också dröja. 

Skicka tipsen hit: info@jamtlandharjedalen.attention.se 

Racklöfska grundskola i Järpen har lyckats förbättra måendet hos både elever och personal samt höjt studieresultaten sedan 2018. De anställde tre nya mentorer till klass 4, 5 och 6. Inte utbildade lärare utan helt enkelt personer som är bra på relationer. Mentorerna jobbar med det psykosociala i klasserna så lärarna kan fokusera på undervisningen. De är med eleverna under dagen och har även kontakt med föräldrarna. De löser konflikter, stöttar eleverna, förflyttar sig tillsammans med eleverna osv. De har därmed koll på vad som hänt tidigare och hur varje elev mår just den dagen. Det har gjort att eleverna mår bättre och känner sig tryggare. Dessutom har studieresultaten höjts enormt mycket. 2018 hade de ett meritvärde på 163 poäng, 2021 hade meritvärdet höjts till 239 poäng. Även klimatet för personalen har förbättrats av satsningen. Eleverna har också fasta platser i matsalen, vilket inger en trygghet. Satsningen har gjort att de känner sig hörda och sedda. Mentorerna kan fånga upp det eleverna har svårt med, de skickar klara och tydliga veckobrev så även föräldrarna känner sig trygga.

Sammanfattat från ett reportage i Jämtlands tidning, april 2022 “Jakob bytte skola efter mobbning”